Home page > Aktuality > Slavnostní nástup k výročí založení praporu

Slavnostní nástup k výročí založení praporu

Dne 27. listopadu se při příležitosti 17letého výročí založení našeho praporu konal slavnostní nástup. Letos netradičně, v rouškách a ve skromnějším počtu, tak odrážel situaci, které nyní čelíme.  Jak sám velitel útvaru pplk. gšt. Ing. Hriník při svém proslovu předeslal, ani nadcházející rok nebude snadný. Věříme však, že i v příštím roce budeme úspěšně plnit úkoly a zvládat výzvy, které se před nás postaví, přinejmenším stejně dobře jako doposud. Právě kvalitu naší práce ocenil ve své řeči i jeden z čestných hostů plk. gšt. Ing. Andráško, velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Během nástupu byla také řadě příslušníků praporu udělena ocenění a vyznamenání. Došlo však i na loučení s těmi, kteří odcházejí. Jedním z nich byl i zástupce velitele 53. pluku, plk. gšt. Ing. Sabela, dřívější velitel 102. průzkumného praporu, který do nového roku vkročí už bez uniformy. Rádi bychom mu tak popřáli v jeho nové životní etapě mnoho úspěchů.

Po skončení slavnostního nástupu se hlavní funkcionáři praporu spolu s čestnými hosty odebrali na pietní místo, aby tichou vzpomínkou a květinami uctili památku našich kamarádů a kolegů, kteří již nejsou mezi námi.

Plně doufáme, že další nástup k výročí založení praporu proběhne už bez roušek a ve větším počtu a že úspěšně překonáme nebezpečí pandemie, která bezesporu ovlivňuje životy a zdraví nás všech.

Fotogalerie

Nahoru